Politika kvalitete

Nositelji smo sustava upravljanja kvalitetom HRN EN ISO 9001:2015 za proizvodnju metalnih razvodnih ormara (elektro ormara, ormara za plin, ormara za vodu, ormara za oružje), poluautomatskih vrata za liftove i komandne pultove.

Dostupni su certifikati IP 44, IP 55 i IP 66 prema HRN EN 60529:2000/A1:2008, HRN EN 62208:2012, HRN EN 61439-1:2012 te IK09 i IK10 prema HRN EN 62262:2008.

Provjera osposobljenosti zavarivača prema ISO 9606-1 je izvršena za slijedeće postupke zavarivanja: TIG, MIG i MAG.

Ormarić za ugradnju plinskog brojila može se certificirati po dogovoru s kupcem.

Nepropusnost brtvenih spojeva vrata ormara i okvira te dviju bravica s ključevima za unutarnji tlak od 150 mbara.

Certifikati

certifikat

certifikat

certifikat

certifikat

certifikat

certifikat

certifikat

certifikat

METAL TRGOVINA FILKO d.o.o.
Avenija hrvatskih branitelja 4/1
HR - 10290 Zaprešić

Proizvodnja
tel. +385 1 33 57 050
fax. +385 1 33 57 034

Prodaja
tel. +385 1 33 14 617
fax. +385 1 33 14 618

Računovodstvo
tel. +385 1 33 10 615
racunovodstvo@metal-trgovina-filko.hr