EU javna nabava

EU javna nabava

U sklopu projekta „Jačanje konkurentnosti društva METAL-TRGOVINA-FILKO povećanjem proizvodnih i prostornih kapaciteta“ sukladno prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ METAL-TRGOVINA-FILKO d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

Nabava 05_ Kompresor, hidrauličke škare i savijačica

DZN_Kompresor, hidr. škare, savijačica.docx
Preuzimanje

OBAVIJEST O NABAVI_Kompresor, hidr. škare i savijačica.pdf
Preuzimanje

Odluka o odabiru_HIDR. ŠKARE I ELEK. SAVIJAČICA.pdf
Preuzimanje

Dogradnja i rekonstrukcija objekta

OBAVIJEST O NABAVI_DOGRADNJA
Preuzimanje

DZN_DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKTA
Preuzimanje

TROŠKOVNIK_21.11.2016
Preuzimanje

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA.zip
Preuzimanje

Odluka o odabiru_DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA.pdf
Preuzimanje


Više informacija:
Tel: +385 1 331 0603
Email: info@metal-trgovina-filko.hr
www.strukturnifondovi.hr

METAL-TRGOVINA-FILKO d.o.o.
Avenija hrvatskih branitelja 4/1
HR - 10290 Zaprešić
OIB: 24235944240

Prodaja
tel. +385 1 33 57 050 (direktor)
tel. +385 1 33 10 615 (odjel prodaje)
fax. +385 1 33 57 034
info@metal-trgovina-filko.hr

Informacije o plaćanju
IBAN ZABA: HR5023600001101283635
IBAN PBZ:   HR8223400091110238734
IBAN RBA:   HR3824840081104755848